Συμβουλές

  • Οδηγός για καλύτερες μαζικές αποστολές email

    Πώς να δημιουργήσετε ένα newsletter: Εκ νέου, με χρήση του επεξεργαστή HTML του Sendblaster Ξεκινώντας από ένα έτοιμο πρότυπο του Sendblaster, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε Με χρήση οποιουδήποτε εξωτερικού επεξεργαστή HTML (Το Sendblaster δέχεται εισαγωγή αρχείων html). Μπορείτε να ζητήσετε από το σχεδιαστή σας να σας φτιάξει ένα newsletter σε μορφή html Σας προτείνουμε […]