Предложения

  • Наръчник за изпращане на масови писма

    Може да създадете вашия бюлетин по няколко начина: Като използвате опцията на Sendblaster за съставяне на html съобщение Като използвате шаблон от Sendblaster и го промените по ваш вкус Като използвате html редактор (в Sendblaster може да се импортират html файлове) Като помолите вашия уеб експерт да направи шаблон в html формат Предлагаме ви да […]