Sugestie

  • Przewodnik po lepszym i masowym wysyłaniu emaili

    You may create your newsletter in several ways: Od podstaw korzystając z tworzenia wiadomości HTML w Sendblaster Korzystając z wzorców Sendblaster i edytując je Tworząc je z edytorem HTML (Sendblaster może importować pliki html) Prosząc webmastera o stworzenie własnego wzorca w formacie html Sugerujemy ci stworzenie przynajmniej raz, korzystając z wyglądu twojej strony lub firmy, […]