Υποστήριξη


 • Λίστες βασισμένες σε δικαιώματα

  Ανακαλύψτε πώς να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών από έγκυρες διευθύνσεις με την εξουσιοδότηση του κατόχου τους.


 • Εισαγωγή λιστώνists

  Εισάγετε την λίστα σας λογαριασμών από τις δημοφιλέστερες μορφές και προγράμματα.


 • Εκπαιδευτικά video

  Δείτε το υλικό μας video για να μάθετε τρόπους χρήσης του λογισμικού και για την διαχείριση ενημερωτικών δελτίων.


 • Συμβουλές

  Μια σύντομη λίστα συμβουλών και υλικού εκμάθησης για να βελτιώσετε το ενημερωτικό σας δελτίου με λίγα μόνο κλικ.