Λίστες βασισμένες σε δικαιώματα

  • Πώς να φτιάξετε μια λίστα διανομής βασισμένη σε δικαιώματα

    Μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες για να εγγράφονται/διαγράφονται οι επισκέπτες στα newsletters σας, και να τις διαχειρίζεστε μέσα από το SendBlaster. Οι φόρμες αυτές στέλνουν email με όλα τα καταγραφέντα δεδομένα στη διεύθυνση email διαχείρισης της λίστας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα επεξεργαστεί το SendBlaster. Μετά από κάθε εγγραφή πελάτη στις ιστοσελίδες σας, θα μπορείτε […]