Skapa en lista

  • Hur du skapar en tillståndsbaserad lista

    Du kan skapa formulär för att låta personer prenumerera på dina nyhetsbrev och använda SendBlaster för att hantera dem. Dessa formulär skickar ett epost-meddelande med data samlad från alla fält till din e-post-adress för listhantering. Data kan behandlas från vår epost-mjukvara SendBlaster. Efter varje person som börja prenumerera på din hemsida kommer du att hitta […]