Återförsäljare

Återförsäljare kan utnyttja våra flerlicensrabatter: köp av endast två exemplar aktiverar rabatten.
Rabatterna baseras på beställningens kvantitet, klicka nedan för att upptäcka priserna när du får flerlicensrabatt.

Köp flera licenser
Köpa bara 2 kopior får du rabatt

 

Gå med i vårat nätverksprogram

Gå med nu och bli en partner till SendBlaster! Du kommer att få 20%
provision på all försäljning från din sida
(vilket innebär 20 Euro – ungefär 26 USD* – för varje exemplar du säljer).

 

How does it work 

Som en partner, kommer du att erhålla en “speciallänk” som du kan placer vart du vill på din hemsida. När dina besökare följer den länken, vidarebefodras denne till våran sida och en kaka placeras i webbläsarens cacheminne: om denne inom ett år köper vår mjukvara, får du 20% av nettopriset.

Här är några exempel på hur mycket du kan tjäna::

Exemplar/månad   Din månatliga inkomst*   årliga inkomst*
5   € 100 (~ 130 USD)   € 1.200 (~ 1.560 USD)
20   € 400 (~ 520 USD)   € 4.800 (~ 6.240 USD)
50   € 1.000 (~ 1.300 USD)   € 12.000 (~ 15.600 USD)

*Allt betalas i Euro; USD-nivåerna beror på valutomvandlingsnivåer