Πώς να τρέξετε μια καμπάνια email marketing

Αναμφισβήτητα το email marketing είναι το πιο άμεσο και αποτελεσματικό εργαλείο θέσπισης εμπιστοσύνης πελατών. Αν έχετε ιστοσελίδες, ασφαλώς έχετε και επισκέπτες, λίγους ή πολλούς, και προφανώς ενδιαφέρονται για το περιεχόμενό σας.

Η δυνατότητα προσδιορισμού του προφίλ των ενδιαφερόμενων πελατών έχει μεγάλη αξία, και ακόμα μεγαλύτερη αν χρησιμοποιείτε εργαλεία “pay per click” (π.χ. Google Adwords), οπότε θα ήταν κρίμα να μη εκμεταλλευτείτε εργαλεία marketing για να συλλέξετε τα στοιχεία τους προκειμένου να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας (π.χ.: πωλήσεις, λογιστική).

Από την άλλη πλευρά, η αυθαίρετη αποστολή email σε αγνώστους είναι παράνομη, δεν αποφέρει και είναι αρνητική για την εικόνα σας. Η αποστολή προς 200 ενδιαφερόμενους πελάτες είναι προτιμότερη από αυτήν προς 20000 μη ενδιαφερόμενους.

Εδώ θα βρείτε τα απαιτούμενα βήματα προκειμένου να ξεκινήσετε το email marketing δωρεάν (με χρήση της δωρεάν έκδοσης του λογισμικού μαζικής αποστολής email SendBlaster) είτε με εφάπαξ κόστος 85 ευρώ: