Edisplay S.r.l. Integritetspolicyn
Version 12/09/2005
 
     
  Introduktion  
 

Vi på Edisplay S.r.l. och våra anslutna företag över hela världen är engagerade i att respektera din integritet och erkänner ditt behov av rätt skydd och hantering av all personlig och identifierbar information ("Personlig information") Personlig information

Edisplay S.r.l. har inrättat den här integritetspolicyn så att du kan förstå hur vi tänker vårda din personliga information.

Med personlig information means all information som kan användas för att identifiera en individuell, inklusive men inte begränsat till, ett för- och efternamn, ett hem eller fysisk adress och en epost-adress eller annan kontaktinformation, endera på jobbet eller hemma. Generellt sett kan du besöka våra webbsidor utan att tala om vem du är eller avslöja personlig information om dig själv.

Om du väljer att ge oss personlig information på webben, kan vi komma att överföra den informationen inom Edisplay S.r.l. eller till våra tredjeparts tjänsteleverantörer, över gränser, och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen.

Edisplay S.r.l. strävar efter att följa alla tillämpliga lagar runt im i världen som är avsedda att skydda din integritet. Även om lagstiftning kan variera från land till land, avser Edisplay S.r.l. att följa de principer som anges i policyn även om vi i samband med ovanstående överför din personliga information från ditt land till länder som kanske inte kräver en "tillräcklig" skyddsnivå för dina personliga uppgifter. Med andra ord, våra mål är att ge skydd åt din personliga information oavsett var den personliga information samlas in, överförs eller sparas.

 
     
  Kakor (cookies) och anndra spårningstekniker  
 

Några av våra webbsidor använder "kakor" och andra spårningstekniker. En "kaka" (coockie) är en liten textfil som kan användas för att exempelvis samla in information om aktivitet på en webbsida. Några kakor och andra tekniker kan användas för att minnas personlig information som tidigare angetts av en användare. De flesta webbläsare tillåter dig att kontrollera kakor, inklusive om webbläsaren ska acceptera dem eller inte och hur man tar bort dem.

Du kan ställa in de flesta webbläsare att få ett meddelande om att du erhåller en kaka, eller blockera kakor med webbläsaren, men var vänlig och notera att om du väljer att radera eller blocka kakor så måste du ange ditt användar-ID och lösenord för att få tillträde till vissa delar av hemsidan.

Spårningstekniker kanske dokumenterar information så som internetdomän och värdnamn; IP-adresser; information om webbläsar- och operativsystemstyp; klickmönster; och datum/tider som du besöker våran hemsida. Våran användning av kakor och andra spårningsteknologier låter oss förbättra hemsidan och din webbupplevelse. Vi kanske också analyserar information som inte innehåller någon personlig information för trender och statistik.

För att skydda din integritet har vi skapat följande principer:

  • Meddelande
  • Val
  • Säkerhet
  • Tillträde/Noggranhet
 
     
  Meddelande  
  Trots att Edisplay S.r.l. samlar in personlig information på webben är våran avsikt att förklara varför personlig information samlas in och om vi planerar att dela den informationen utanför Edisplay S.r.l. eller de som arbetar för Edisplay S.r.l. Edisplay S.r.l. har ingen avsikt att sprida personlig information till tredje part som inte är bundna till Edisplay S.r.l., utan ditt medgivande, om inte lagen kräver utlämning av uppgifterna.  
     
 

Val

 
 

Du kan välja att ange personlig information till Edisplay S.r.l. eller inte. Det här meddelandet om hur Edisplay S.r.l. samlar in personlig information på webben borde hjälpa dig att fatta beslutet. Om du väljer att inte förse oss med den personliga information vi behöver, så kan du fortfarande besöka de flesta av sidorna på Edisplay S.r.l.'s hemsida, men du kommer inte att kunna få tillträde till vissa alternativ, erbudanden och tjänster som involverar interaktion med dig.

Om du väljer att ha en förbindelse med Edisplay S.r.l., så som ett kontrakt eller något annat slag av affärsförbindelse eller kompanjonskap, så kommer vi naturligtvis att fortsätta kontakt dig i samband med den förbindelsen.

 
     
  Säkerhet  
  Vare sig din personliga information kommer att hållas inom Edisplay S.r.l. eller för dess räkning, så är våran avsikt att ta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda den personliga information som du delar med oss från obehörig åtkomst eller utlämnande.  
     
  Tillträde/Noggranhet  
  I den utsträckning som du förser oss med personlig information, önskar Edisplay S.r.l. upprätthålla korrekt information. När vi samlar in personlig information från dig på webben så är vårat mål att erbjuda dig ett sätta att kontakta Edisplay S.r.l. om du skulle behöva uppdatera eller rätta informationen. Om dessa medel är otillgängliga, så kan du skicka uppdateringar och korrigeringar av din information till info@sendblaster.com så kommer vi att göra rimliga ansträningar för att rätta informationen som vi tillhandahåller så fort som möjligt.  
     
 

Tredje parts-tjänsterThird Party Services

 
 

Tredje part tillhandahåller vissa tjänster som är tillgängliga på www.sendblaster.com för Edisplay S.r.l.'s räkning. Edisplay S.r.l. kan ge ut information, inklusive personlig information, som Edisplay S.r.l. samlar in på webben till tredjeparts tjänstelverantörer för att hjälpa oss att leverera program, produkter, information och tjänster. Tjänsteleverantörer är också viktiga medel genom vilka Edisplay S.r.l. upprätthåller hemsidan och epostlistor. Edisplay S.r.l. kommer att vidta rimliga åtgärder för att försäkra att dessa tredjeparts tjänsteleverantörer förbinder sig att skydda den personliga informationen för Edisplay S.r.l.'s räkning.

Edisplay S.r.l. har inga avsikter att sprida din personliga information till tredje part som inte är bundna att agera å Edisplay S.r.l.'s vägnar utan ditt medgivande eller om inte lagen kräver det. Likaså är det emot Edisplay S.r.l.'s policy att sälja personliga information som har samlats in online utan medgivande.

 
     
  Barnens integritet  
  www.sendblaster.com är inte ämnad att locka till sig barn. Därför tänker vi inte samla in personlig information från de vi vet är under 13 år.  
     
 

Commitment

 
 

Om du har några frågor om våran behandling av personliga uppgifter, var vänlig kontakta oss på info@sendblaster.com. Även om vi inte kan garantera perfekt behandling, kommer vi att ta itu med varje problem så fort som möjligt.

 
     
  Ditt medgivande  
  Genom att använda den här webbsidan godkänner du vår integritetspolicy och Edisplay S.r.l.'s behandling av personlig information för de syften som är nämnda ovan samt de som förklarar hur Edisplay S.r.l. samlar personlig information på webben. Om integritetspolicyn skulle ändras lovar vi att vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra oss om att dessa meddelas dig genom att publicera alla ändringar väl synliga på hemsidan under en rimlig tidsperiod.