Edisplay S.r.l. Политика за неприкосновеност
Версия 12/09/2005
 
     
  Въведение  
 

Ние от Edisplay S.r.l., както и нашите партньори по целия свят, уважаваме вашата онлайн неприкосновеност и осъзнаваме необходимостта от подходяща защита и управление на личната информация ("Лична информация,") Лична информация,

Edisplay S.r.l. създаде Политика за онлайн неприкосновеност, за да ви покаже грижата, с която се отнасяме към вашата лична информация.

Лична е всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на човек, включително, но не само, собствено и фамилно име, домашен или друг адрес, email адрес и друга информация за контакт; било то служебна или лична. Най-общо, може да посещавате нашите уеб страници без да ни разкривате вашата самоличност или друга лична информация.

Ако решите да ни предоставите лична информация, ние може да я прехвърлим на Edisplay S.r.l. или на нашите външни доставчици, от други държави, както и от компетентните органи на вашата страна към други компетентни органи по света.

Edisplay S.r.l. се стреми да спазва всички закони за защита на неприкосвеността по целия свят. Въпреки че те са различни за всяка държава, Edisplay S.r.l. възнамерява да се придържа към принципите, изтъкнати в тази Политика за онлайн неприкосновеност дори и ако, във връзка с горе-упоменатото, ние прехвърлим вашата лична информация от вашата държава към държави, които не изискват "адекватно" ниво на защита на личната информация. Накратко, целта ни е да осигурим защита на вашата лична информация без значение от коя държава е събрана, прехвърлена или задържана.

 
     
  Cookies и други технологии за проследяване  
 

Някои от нашите уеб страници използват "cookies" и други технологии за проследяване. Cookie е малък текстов файл, който може, например, да събира информация за активността на един уеб сайт. Някои cookies и други технологии могат да възстановяват лична информация, посочена от потребителя. Повечето браузъри позволяват контрол над cookies, може да ги приемате или да ги премахвате.

Може да настроите повечето браузъри да ви уведомяват, когато получите cookie или да блокирате cookies за вашия браузър, но обърнете внимание, че ако ги изтриете или блокирате, ще трябва да въвеждате отново потребителско име и парола за някои раздели от нашия уебсайт.

Технологиите за проследяване могат да записват информация като имена на домейни и хостове; Интернет протокол (IP) адреси; видове браузъри и операционни системи; модели на кликване с мишката; дата и час на посещаване на сайта. Използването на cookies и други подобни технологии ни дава възможност да подобрим нашия уебсайт и съответно вашето уеб пребиваване. Имаме възможност и да анализираме информация, която не съдържа лични данни, с цел открояване на тенденции и извеждане на статистика.

За да защитим вашата неприкосновеност, ние утвърдихме следните принципи:

  • Предупреждение
  • Избор
  • Сигурност
  • Достъп/Точност
 
     
  Предупреждение  
  Там където Edisplay S.r.l. събира лична информация, ние възнамеряваме да публикуваме писмено заявление, в което се обяснява защо се събира тази лична информация и дали ще я публикуваме извън Edisplay S.r.l. или ще я предоставяме на тези, които работят от наше име. Edisplay S.r.l. не възнамерява да предоставя лична информация без вашето съгласие на трети лица, които не са обвързани с дейността на Edisplay S.r.l., освен ако такова предоставяне не се изисква от закона.  
     
 

Избор

 
 

Имате избор дали да предоставите лична информация на Edisplay S.r.l. Предупреждението, което ще направим на мястото за въвеждане на лична информация ще ви помогне да направите вашия избор. Ако решите да не предоставяте личната информация, която искаме, ще може да посещавате повечето уеб страници на Edisplay S.r.l. , но няма да имате достъп до определени опции, оферти и услуги, които изискват контакт с вас.

Ако решите да установите договорни или други бизнес ваимоотношения с Edisplay S.r.l. , ние ще осъществяваме контакт с вас във връзка с тези отношения.

 
     
  Сигурност  
  Независимо дали вашата лична информация ще се съхранява от нас или от наше име, ние ще предприемем мерки, за да защитим информацията, която сте ни предоставили от разкриване или неоторизиран достъп.  
     
  Достъп/Точност  
  Edisplay S.r.l. изисква точна и конкретна лична информация. Ако искате да я промените или обновите, може да се свържете с Edisplay S.r.l.. Ако по някаква причина, не може да се свържете с нас, може да изпратите промените в личната си информация на info@sendblaster.com Ние ще се постараем възможно най-скоро да отразим промените във вашата лична информация.  
     
 

Услуги от трети лица

 
 

Определени услуги, достъпни на www.sendblaster.com, се извършват в полза на Edisplay от трети лица. Edisplay S.r.l. може да предоставя информация, включително и лична, на трети лица, извършващи услиги като доставяне на програми, продукти, информация и други. Доставчиците на услуги са важни за поддържане на уебсайта и списъците с адреси на Edisplay S.r.l.. Edisplay S.r.l. ще предприеме мерки, за да гарантира защитата на личната информация от тези трети лица, извършващи услуги в полза на Edisplay S.r.l.

Edisplay S.r.l. не възнамерява да предоставя лична информация на трети лица, които не са обвързани с Edisplay S.r.l. , без вашето съгласие, освен ако такова предоставяне не се изисква от закона. Също така, продажбата на лична информация, събрана онлайн, без вашето съгласие противоречи на политиката на Edisplay S.r.l.

 
     
  Детската неприкосновеност  
  www.sendblaster.com не е измислена с цел привличане на деца. Ние не възнамеряваме да събираме лична информация от лица, за които ни е известно, че са под 13 години.  
     
 

Отговорност

 
 

Ако имате коментари или въпроси, свързани с нашата Политика за онлайн неприкосновеност, свържете се с нас на info@sendblaster.com. Не можем да гарантираме напълно вашата неприкосновеност, но работим усърдно по всеки един проблем.

 
     
  Вашето съгласие  
  Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с условията на нашата Политика за онлайн неприкосновеност и давате право на Edisplay S.r.l. да обработва вашата лична информация за целите, описани по-горе, както и за целите, обяснени на местата, на които се събира личната информация. Ако Политиката за онлайн неприкосновеност се промени, ние ще направим всичко възможно да гарантираме вашата осведоменост за тези промени като ги публикуваме на видно място в нашия уебсайт и за разумен срок от време.